Pe parcursul anului 2016 membrii echipei de proiect au redactat un număr de 18 studii științifice, care au fost acceptate și urmează a fi publicate în reviste indexate în baze de date internaționale importante, sau în volume rezultate în urma conferințelor. Acestea sunt:

Cosmin Budeancă, The Communist Repression Against the Families of „The Enemies of the People” in Romania. Case Study: Family of Fr. Nyitrai Mózes, în „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja”, nr. 5, 2016, (http://komunizm.net.pl/). Revista apare în Polonia și este indexată în CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) și în curs de indexare în Index Copernicus (ICI Journals Master List).

Cosmin Budeancă, Aspecte privind represiunea împotriva preoților și a familiilor acestora în primele două decenii ale regimului comunist din România în volumul simpozionului internațional „Epaminonda Lucaciu”, Ediția I. Etape și momente de istorie românească în SUA: Biserica Greco-Catolică, Petru Stânea (editor).

Cosmin Budeancă, Studiul Familie și represiune în România comunistă. Studiu de caz: familia Pr. Grigore Rițiu, în volumul simpozionului internațional „Opoziţie şi solidaritate în comunism”, Elena Helerea, Florentin Olteanu (editori).

Cosmin Budeancă, Social-Professional Integration Strategies of Political Prisoners’ Wives in Communist Romania in the ‘50s and ‘60s, în volumul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners’ Families in Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (editori).

Dragoș Ursu, Demostene Andronescu, martor și memorialist al reeducării. Strategii de supraviețuire socio-profesională și culturală în (post) comunism, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală, nr. XV, editat de Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca și indexat în CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Dragoș Ursu, Life After Re-education. Former Political Prisoners from Aiud Penitentiary Destinies between their Release and Professional (non)Integration in the Communist Society, în volumul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners’ Families in Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (editori).

Dragoș Ursu, Strategii de supraviețuire culturală: activitatea publicistică a foștilor deținuți politici în ziarul Glasul Patriei, între propagandă și colaboraționism, în Traversând comunismul: conviețuire, conformism și compromis, în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, nr. XI. Polirom, 2016.

Dragoș Ursu, Din zarcă în „închisoarea cea mare”. Supraviețuitorii reeducării de la Aiud sub urmărirea Securității, în volumul simpozionului internațional „Opoziţie şi solidaritate în comunism”, Elena Helerea, Florentin Olteanu (editori).

Dalia Bathory, Families as free spaces? Opposition, Detention and Survival of Romanian Ethnic Minorities after 1956, în „Anuarul Institutului de Istorie «George Bariţiu» din Cluj-Napoca”, cotat B+ și indexat în bazele de date Copernicus și CEEOL.

Dalia Bathory, A Hungarian’s Strategy to cope with the ’56 Crisis. Narratives and (imagined) Connections in the Securitate Files, în volumul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners’ Families in Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Cosmin Budeancă, Dalia Bathory (editori).

Andreea Tuzu, Organizații și publicații politice ale exilului românesc postbelic. Studiu de caz: Liga Românilor Liberi din SUA și organul său de presă „Românul” (1951-1963), în AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală, nr. XV, editat de Institutul de Istorie Orală, Cluj-Napoca și indexat în CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Andreea Tuzu, Organizaţii ale exilului cultural românesc postbelic în Franţa, în volumul simpozionului național „România și consecințele Războiului Rece”, București, Editura Eikon, 2016, (coord. Stelea Cheptea, Silviu Moldovan).

Andreea Tuzu, Români în exil. Leonid Mămăligă și Cenaclul de la Neuilly, în volumul simpozionului național „România și consecințele Războiului Rece”, București, Editura Eikon, 2016, (coord. Stelea Cheptea, Silviu Moldovan).

Andreea Tuzu, Nicoleta Valeria-Grossu în slujba Serviciului Special de Informații și a Securității comuniste. Reconsiderări biografice în Anuarul IICCMER, vol. XI, „Traversând comunismul: conviețuire, conformism și compromis” (Alina Urs, Lucian Vasile, Constantin Vasilescu, coords.), Polirom, 2016.

Andreea Tuzu, The life after detention of a romanian former political prisoner and his family. Case Study: Doru Novacovici family în volumul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration Strategies in Communist Political Prisoners’ Families in Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s (eds.: Cosmin Budeancă, Dalia Bathory)

Andreea Tuzu, Publicații ale exilului românesc postbelic. Studiu de caz: Lupta Românească – revistă a Consiliului Național Român (1981-1989), în volumul „Studii de Istorie”, Brăila, Editura Istros, 2017 (eds: Constantin Bușe, Ionel Cândea).

Andreea Tuzu, Organizații politice ale exilului românesc postbelic. Studiu de caz: Consiliul Național Român (1978-1989), în volumul simpozionului internațional „România în Războiul Rece” (coord.: Stelea Cheptea, Silviu Moldovan)

Andreea Tuzu, „Azi spre Mâine” revistă a Consiliului Național Român, în „Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești”, Freiburg i. Br., Germania, 2017

nimic găsit

Ne pare rău, nu de posturi potrivit criteriilor