Volume

În cursul anului 2017 au fost finalizate cele două volume prevăzute în proiect, respectiv:

Cosmin Budeancă, Dalia Báthory (eds.), Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Lit Verlag, Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, 2017.

Acesta conține două studii introductive semnate de Cosmin Budeancă și Dalia Báthory, și 19 materiale prezentate în cadrul conferinței internaționale Histories (Un)Spoken. Survival and Social-Professional Integration Strategies in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, organizate la Râmnicu Sărat în 22-25 iunie 2016.

Cosmin Budeancă (coord.), Vieți în umbra trecutului. Supraviețuirea și integrarea socio-profesională a familiilor foștilor deținuți politici în timpul comunismului. Mărturii și documente, vol. I, Editura Polirom, Iași, 2017.

Volumul conține 19 interviuri (din cele 64 realizate până la momentul publicării), cu 8 foști deținuți politici, o soție de fost deținut politic și 12 copii sau nepoți de foști deținuți. De asemenea, 55 de documente privind situația deținuților, respectiv situația familiilor acestora, în timpul și mai ales după perioada de detenție, identificate și selectate din Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Studii și articole

Pe parcursul anului 2017 membrii echipei de proiect au redactat un număr de 8 studii științifice, care au fost acceptate și urmează a fi publicate în reviste indexate în baze de date internaționale importante, sau în volume rezultate în urma conferințelor. Acestea sunt:

Cosmin Budeancă, “«The Innocents at Fault». The Effects of Political Convictions on Families’ Members of Former Political Prisoners”, în Cosmin Budeancă, Dalia Báthory (eds.), Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Lit Verlag, Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, 2017.

Cosmin Budeancă, “Wpływ Rewolucji Węgierskiej 1956 r. na uniwersytety w Rumunii” (“The Impact of the Hungarian Revolution of 1956 on the Universities in Romania”), in Kamil Dworaczek, Krzysztof Łagojda (eds.), Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1989 (The Student Milieu in the Soviet Bloc Countries 1945-1989), The Institute of National Remembrance Publisher, va fi publicat în 2018.

Cosmin Budeancă, “The Impact of the Hungarian Revolution of 1956 on the Universities in Romania”, in Kamil Dworaczek, Krzysztof Łagojda (eds.), The Student Milieu in the Soviet Bloc Countries 1945-1989, The Institute of National Remembrance Publisher, va fi publicat în 2018.

Cosmin Budeancă, “The Armed Anticommunist Resistance in North-Western Romania. Causes, Evolution, Consequences, and the Role of Families and Local Communities”, in David Schriffl (ed.) Violent Resistance. From the Baltics to Central and South Eastern Europe 1945-1956, Viena, în curs de publicare.

Cosmin Budeancă, The Prison after the Prison.” The Everyday Life of Former Political Prisoners in Communist Romania in 70’ and 80’, in Marcin.Kruszynski (ed.), Everyday Life into the Polish People’s Republic Relating to Countries of the Eastern Block, , The Institute of National Remembrance Publisher, va fi publicat în 2018.

Cosmin Budeancă, „Gheorghe Tarcea (1890-1963). Povestea unui destin prin vremuri”, în Constantin Vasilescu, Florin Soare (coord.), Incursiuni biografice în comunismul românesc. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, nr. XII, Editura Polirom, Iași, 2017.

Dalia Báthory, “New Perspectives on Families in Communism: Survival and Social – Professional Integration in Harsh Conditions”, în Cosmin Budeancă, Dalia Báthory (eds.), Histories (Un)Spoken. Strategies of Survival and Social-Professional Integration in Political Prisoners’ Families in Communist Central and Eastern Europe in the ’50s and ’60s, Lit Verlag, Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, 2017.

Dragoș Ursu, “Resistance through Faith inside the Romanian Gulag. Case study: the Aiud re-education”, în Dumitru A. Vanca, Mark J. Cherry, Alin Albu (eds.), Ars  Liturgica. From the Image of Glory to the Images of  the  Idols  of Modernity”,  16th International  Symposium  on  Science,  Theology  and  Arts  (ISSTA  2017), volumul a fost publicat ca supliment al „Altarul Reîntregirii” Journal, vol. 1, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2017, pp. 135-151.

nimic găsit

Ne pare rău, nu de posturi potrivit criteriilor