Rezultate preconizate 2015

– se va organiza concurs pentru ocuparea a două posturi de către studenți-doctoranzi

– se va realiza un workshop cu echipa implicată în proiect, pentru familiarizarea cu metodologiile ce vor fi abordate și pentru stabilirea strategilor și activităților comune sau specifice fiecărui membru

– se vor actualiza bibliografia generală și cea specială

– va fi realizat ghidul de interviu

– se vor realiza interviuri de istorie orală și se vor studia dosare în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității

– se vor transcrie mărturiile înregistrate

– se va constitui o bază de date cu persoanele intervievate

– se vor desfășura stagii de cercetare/documentare în biblioteci ori la instituții de cercetare specializate în istoria comunismului din țară și străinătate

– se va începe valorificarea rezultatelor (înscrierea la conferințe internaționale organizate de instituții de cercetare sau academice de prestigiu din țară sau străinătate)

– se va lansa un call for proposal pentru o conferință internațională ce se va desfășura în 2016.