– în 2016 vor continua și se vor finaliza cercetările de teren și documentarea în Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității;

– va continua transcrierea mărturiilor înregistrate

– se va completa baza de date cu persoane intervievate

– se vor desfășura stagii de cercetare/documentare în biblioteci ori la instituții de cercetare specializate în istoria comunismului din țară și străinătate

– se vor valorifica rezultatele cercetării de către membrii echipei de proiect prin participarea la minim 6 conferințe internaționale organizate de instituții de cercetare sau academice de prestigiu din țară sau străinătate

– redactarea a minim 4 studii (ce vor fi publicate în reviste indexate în baze de date internaționale importante)

– se va organiza (în luna iulie) conferința internațională iar ulterior se vor pregăti comunicările prezentate în vederea publicării lor într-un volum distinct

– se va lucra, de asemenea, și la un volum al proiectului, care va cuprinde un studiu introductiv amplu, mărturii și documente.

nimic găsit

Ne pare rău, nu de posturi potrivit criteriilor